שאלות נפוצות

אתם שואלים, טוענת רבנית מירב וכסלר עונה

לא אחת יש יתרון בולט לטוענת רבנית שהינו לרוב שולט יותר בדקויות ההלכה היהודית, הודות לידיעתו את ההלכה והפסיקה, היכן שעו"ד ללא הכשרה דומה עלולים להיכשל.

טו"ר וכסלר מירב

שאלות נפוצות

לא אחת יש יתרון בולט שהינו, כי הטוען הרבני שולט בדקויות ההלכה היהודית, ומדבר את שפתם של הדיינים.
העדות לשליטתו וההיכרות הטוען הרבני את הפסיקה בהלכה היהודית, היכן שעו"ד ללא הכשרה דומה עלול להיכשל. 

משמורת מלאה משמעה כי לאחד ההורים תהיה משמורת בלעדית על הילד ולהורה האחר ייקבעו זמני שהות. הסדר הורות משותפת משמעו כי הילד יימצא פרקי זמן שווים או כמעט שווים אצל כל אחד מההורים.

חישובו מזונות ילדים יתבצע התאם לנסיבות המקרה ועפ"י פרמטרים הבאים – גיל הילדים, צורכיהם, הכנסות ההורים והסדרי השהות שנקבעו. הלכת בע"מ 919/15 קבעה כי כל הוצאות החובה והשופטות האחרות, אשר עד כה הוטלו על האב, יחלוקו בין ההורים בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתחשב בהכנסותיהם.

הלכת בע"מ רלוונטית לילדים מעל גיל 6, אשר נמצאות בהורות משותפת, למרות כי היום יש הרחבה של ההלכה זו גם כאשר הילדים מתחת לגיל 6, במקרים מתאימים.

הסכם ממכון הוא עריכת הסכם בענייני רכוש, הנערך בין בני הזוג לקראת נישואיהם או לאחר נשואיהם. ההסכם מסגר את הסוגיות הרכושיות הרלוונטיות, וניתן לשנותו בהתאם להסכמות הצדדים. חשיבות עריכת הסכם ממון בין בני זוג מגנה על זכויות הצדדים חלוקת ומונעת סיכון עתידי ביחס לרכוש שנצבר לפני ו/או במהלך חיי הנישואין. 

לא! הסכם ממון חייב להיות מאושר, וזאת בהתאם לדרישת החוק. לאי אישורו של הסכם ממון יש השלכות רבות, ומוטב שלא לקחת את הסיכון.

הסכם ממון שנחתם הן לפני הנישואין והן אחרי הנישואים ניתן לאשר ולקבל תוקף פסק דין בבית הדין הרבני.

התשובה לכך מאוד תלויה בעצימות הסכסוך שבין הצדדים, ומטרתם המשותפת לקידום ההליך.
ככל והצדדים מגיעים לכדי הסכמות, הליך הגירושין נגמר בגיבוש הסכם.
ככל והצדדים חלוקים בעניינים מסוימים, יתנהלו הליכים בפני בית המשפט, לרבות ישיבות הוכחות במסגרתם כל צד יפעל להוכיח טענותיו.

ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין, בהתאם למפתח הקבוע בחוק הירושה.
צוואה היא מסמך שבו המצווה קובע מי יורש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.
יש לערוך צוואה אצל מייצג מוסמך בעל ניסיון בעריכת צוואת על פי ההלכה והחוק.

סרבנות גט משמעה כי ביה"ד הרבני הגיע להחלטה על חיוב גט, או כפית גט,אלא שאחד הצדדים מסרב
ביה"ד נוהג משנה זהירות בפסיקת סרבנות גט, בשל החשד לגט מעושה ( גט כפוי) הפסולת עפ"י ההלכה.
ככל ויסאב מי מהצדדים להתגרש רשאי ביה"ד לפסוק אפילו מאסר. הטלת סנקציות ננקטת גם בחיוב גט טרם כפיה כלחץ מתון, ע"מ לגרום לסרטן לציית לפס"ד המחייבו להתגרש.

נוכחות המונח ניכור הורי עולה כמעט בכל סכסוך בעניני משפחה בעצימות גבוהה, כאשר קשר בין הורה לילד עומד לפני קושי, וילד מסרב לקשר בכלל או בתדירות נמוכה .
סירוב לקשר או קשיים בניהול קשר הורה ילד הם "ילדים לכודים" במערכת אלימה ולאו דווקא אלימות פיסית, כאשר ההורה הטוען לניכור הורי עולה לא פעם באופן מניפולטיבי, במטרה להשיג מהלכים טקטיים בסכסוך המשפחתי, מתוך ידיעה והבנה כי מערכות המשפט מדגישות את חשיבות שמירת הקשר בין הילד לשני הוריו. והנחת יסוד זו מובילה את מערכות המשפט לפעול במרבית המקרים בהם מועלית טענת ניכור בנחרצות(לפעמים רבה מדי) ובמהירות להבטחת הקשר, ולא פעם מבלי לרדת לעומקם של דברים ומבלי לברר מה באמת עומד ביסוד הסירוב של הילד להתראות עם אחד ההורים.
ומתוך תפיסה זו נוקטת מערכת המשפט סעדים, כפית טיפול לחידוש קשר עם ההורה המנוכר,הטלת קנסות,ביטול מזונות, להורה המנג'ר(כביכול) עד כדי שינוי המשמורת והעברת הילד בעל כורחו להורה הטוען לניכור, ועד כדי הוצאתו מן הבית והעברתו למרכז חירום.ההתמקדות ביעד של חידוש קשר מהיר על-ידי פתרונות כוחניים מייצרים קושי בהבנת התמונה בכללותה. לכן נושא רגיש זה צריך את האדם הבא מתחום הטיפול בנוסף ליידע בייצוג.

בהתאם לחוק הסדר התדיינות במשפחה, תשמ"ד – 2014 כל צד המגיש תביעתה גירושין בעניינה משפחה, הווה אומר פותח תיק בבית הדין ומתריע 60 יום עד שיוכל להגיש את תביעתו, במהלך 60 יום אלו יצטרכו הצדדים להגיע ליחדת הסיוע שליד בית המשפט ולהיפגש עם עו"ס שתנסה לסייע ולהכווין את הצדדים להסכם. הפגישות מוגבלות ל-4 מפגשים כאשר מהפגישה השניה ניתן להגיע מלווה במייצג.

זהו הליך חדש יחסית בארץ, ומקובל בארה"ב. מטרתו להביא את המתגרשים להסכם הוגן ללא הליכים משפטיים, ובשונה מהליך גישור סטנדרטי בהליך זה כל צד מיוצג ע"י מייצג מטעמו אשר עבר הכשרה מתאימה, בהליך זה מתקיים גם ייעוץ פיננסי פסיכולוגי אם צריך.

הליך זה בהחלט יכול להתאים לבני זוג אשר ישי ביניהם פערי כוחות ניכרים.

טוענת רבנית אישה המייצגת נשים אשר קל להן להיפתח ולהיכנס בדברים אינטימיים, ובייצוג הגבר טוענת רבנית מביאה רוח נשית רכה מבינה ומכילה ולאו דווקא בפן המשפטי, כאשר גם לגבר וגם לאישה יש תמיכה נפשית ובכוונה בהליך כואב וקשה של פירוק המשפחה, לצד יכולת ייצוג אסרטיבית ובהגנה על זכויות הלקוח.

שאלות נפוצות

לא אחת יש יתרון בולט שהינו, כי הטוען הרבני שולט בדקויות ההלכה היהודית, ומדבר את שפתם של הדיינים.
העדות לשליטתו וההיכרות הטוען הרבני את הפסיקה בהלכה היהודית, היכן שעו"ד ללא הכשרה דומה עלול להיכשל. 

משמורת מלאה משמעה כי לאחד ההורים תהיה משמורת בלעדית על הילד ולהורה האחר ייקבעו זמני שהות. הסדר הורות משותפת משמעו כי הילד יימצא פרקי זמן שווים או כמעט שווים אצל כל אחד מההורים.

חישובו מזונות ילדים יתבצע התאם לנסיבות המקרה ועפ"י פרמטרים הבאים – גיל הילדים, צורכיהם, הכנסות ההורים והסדרי השהות שנקבעו. הלכת בע"מ 919/15 קבעה כי כל הוצאות החובה והשופטות האחרות, אשר עד כה הוטלו על האב, יחלוקו בין ההורים בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתחשב בהכנסותיהם.

הלכת בע"מ רלוונטית לילדים מעל גיל 6, אשר נמצאות בהורות משותפת, למרות כי היום יש הרחבה של ההלכה זו גם כאשר הילדים מתחת לגיל 6, במקרים מתאימים.

הסכם ממכון הוא עריכת הסכם בענייני רכוש, הנערך בין בני הזוג לקראת נישואיהם או לאחר נשואיהם. ההסכם מסגר את הסוגיות הרכושיות הרלוונטיות, וניתן לשנותו בהתאם להסכמות הצדדים. חשיבות עריכת הסכם ממון בין בני זוג מגנה על זכויות הצדדים חלוקת ומונעת סיכון עתידי ביחס לרכוש שנצבר לפני ו/או במהלך חיי הנישואין. 

לא! הסכם ממון חייב להיות מאושר, וזאת בהתאם לדרישת החוק. לאי אישורו של הסכם ממון יש השלכות רבות, ומוטב שלא לקחת את הסיכון.

הסכם ממון שנחתם הן לפני הנישואין והן אחרי הנישואים ניתן לאשר ולקבל תוקף פסק דין בבית הדין הרבני.

התשובה לכך מאוד תלויה בעצימות הסכסוך שבין הצדדים, ומטרתם המשותפת לקידום ההליך.
ככל והצדדים מגיעים לכדי הסכמות, הליך הגירושין נגמר בגיבוש הסכם.
ככל והצדדים חלוקים בעניינים מסוימים, יתנהלו הליכים בפני בית המשפט, לרבות ישיבות הוכחות במסגרתם כל צד יפעל להוכיח טענותיו.

ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין, בהתאם למפתח הקבוע בחוק הירושה.
צוואה היא מסמך שבו המצווה קובע מי יורש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.
יש לערוך צוואה אצל מייצג מוסמך בעל ניסיון בעריכת צוואת על פי ההלכה והחוק.

סרבנות גט משמעה כי ביה"ד הרבני הגיע להחלטה על חיוב גט, או כפית גט,אלא שאחד הצדדים מסרב
ביה"ד נוהג משנה זהירות בפסיקת סרבנות גט, בשל החשד לגט מעושה ( גט כפוי) הפסולת עפ"י ההלכה.
ככל ויסאב מי מהצדדים להתגרש רשאי ביה"ד לפסוק אפילו מאסר. הטלת סנקציות ננקטת גם בחיוב גט טרם כפיה כלחץ מתון, ע"מ לגרום לסרטן לציית לפס"ד המחייבו להתגרש.

נוכחות המונח ניכור הורי עולה כמעט בכל סכסוך בעניני משפחה בעצימות גבוהה, כאשר קשר בין הורה לילד עומד לפני קושי, וילד מסרב לקשר בכלל או בתדירות נמוכה .
סירוב לקשר או קשיים בניהול קשר הורה ילד הם "ילדים לכודים" במערכת אלימה ולאו דווקא אלימות פיסית, כאשר ההורה הטוען לניכור הורי עולה לא פעם באופן מניפולטיבי, במטרה להשיג מהלכים טקטיים בסכסוך המשפחתי, מתוך ידיעה והבנה כי מערכות המשפט מדגישות את חשיבות שמירת הקשר בין הילד לשני הוריו. והנחת יסוד זו מובילה את מערכות המשפט לפעול במרבית המקרים בהם מועלית טענת ניכור בנחרצות(לפעמים רבה מדי) ובמהירות להבטחת הקשר, ולא פעם מבלי לרדת לעומקם של דברים ומבלי לברר מה באמת עומד ביסוד הסירוב של הילד להתראות עם אחד ההורים.
ומתוך תפיסה זו נוקטת מערכת המשפט סעדים, כפית טיפול לחידוש קשר עם ההורה המנוכר,הטלת קנסות,ביטול מזונות, להורה המנג'ר(כביכול) עד כדי שינוי המשמורת והעברת הילד בעל כורחו להורה הטוען לניכור, ועד כדי הוצאתו מן הבית והעברתו למרכז חירום.ההתמקדות ביעד של חידוש קשר מהיר על-ידי פתרונות כוחניים מייצרים קושי בהבנת התמונה בכללותה. לכן נושא רגיש זה צריך את האדם הבא מתחום הטיפול בנוסף ליידע בייצוג.

בהתאם לחוק הסדר התדיינות במשפחה, תשמ"ד – 2014 כל צד המגיש תביעתה גירושין בעניינה משפחה, הווה אומר פותח תיק בבית הדין ומתריע 60 יום עד שיוכל להגיש את תביעתו, במהלך 60 יום אלו יצטרכו הצדדים להגיע ליחדת הסיוע שליד בית המשפט ולהיפגש עם עו"ס שתנסה לסייע ולהכווין את הצדדים להסכם. הפגישות מוגבלות ל-4 מפגשים כאשר מהפגישה השניה ניתן להגיע מלווה במייצג.

זהו הליך חדש יחסית בארץ, ומקובל בארה"ב. מטרתו להביא את המתגרשים להסכם הוגן ללא הליכים משפטיים, ובשונה מהליך גישור סטנדרטי בהליך זה כל צד מיוצג ע"י מייצג מטעמו אשר עבר הכשרה מתאימה, בהליך זה מתקיים גם ייעוץ פיננסי פסיכולוגי אם צריך.

הליך זה בהחלט יכול להתאים לבני זוג אשר ישי ביניהם פערי כוחות ניכרים.

טוענת רבנית אישה המייצגת נשים אשר קל להן להיפתח ולהיכנס בדברים אינטימיים, ובייצוג הגבר טוענת רבנית מביאה רוח נשית רכה מבינה ומכילה ולאו דווקא בפן המשפטי, כאשר גם לגבר וגם לאישה יש תמיכה נפשית ובכוונה בהליך כואב וקשה של פירוק המשפחה, לצד יכולת ייצוג אסרטיבית ובהגנה על זכויות הלקוח.

שאלות נפוצות

משמורת מלאה משמעה כי לאחד ההורים תהיה משמורת בלעדית על הילד ולהורה האחר ייקבעו זמני שהות. הסדר הורות משותפת משמעו כי הילד יימצא פרקי זמן שווים או כמעט שווים אצל כל אחד מההורים.

חישובו מזונות ילדים יתבצע התאם לנסיבות המקרה ועפ"י פרמטרים הבאים – גיל הילדים, צורכיהם, הכנסות ההורים והסדרי השהות שנקבעו. הלכת בע"מ 919/15 קבעה כי כל הוצאות החובה והשופטות האחרות, אשר עד כה הוטלו על האב, יחלוקו בין ההורים בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתחשב בהכנסותיהם.

הלכת בע"מ רלוונטית לילדים מעל גיל 6, אשר נמצאות בהורות משותפת, למרות כי היום יש הרחבה של ההלכה זו גם כאשר הילדים מתחת לגיל 6, במקרים מתאימים.

הסכם ממכון הוא עריכת הסכם בענייני רכוש, הנערך בין בני הזוג לקראת נישואיהם או לאחר נשואיהם. ההסכם מסגר את הסוגיות הרכושיות הרלוונטיות, וניתן לשנותו בהתאם להסכמות הצדדים. חשיבות עריכת הסכם ממון בין בני זוג מגנה על זכויות הצדדים חלוקת ומונעת סיכון עתידי ביחס לרכוש שנצבר לפני ו/או במהלך חיי הנישואין. 

לא! הסכם ממון חייב להיות מאושר, וזאת בהתאם לדרישת החוק. לאי אישורו של הסכם ממון יש השלכות רבות, ומוטב שלא לקחת את הסיכון.

הסכם ממון שנחתם ניתן לאשר ולקבל תוקף פסק דין בבית הדין הרבני.

טוענת רבנית אישה המייצגת נשים אשר קל להן להיפתח ולהיכנס בדברים אינטימיים, ובייצוג הגבר טוענת רבנית מביאה רוח נשית רכה מבינה ומכילה ולאו דווקא בפן המשפטי, כאשר גם לגבר וגם לאישה יש תמיכה נפשית ובכוונה בהליך כואב וקשה של פירוק המשפחה, לצד יכולת ייצוג אסרטיבית ובהגנה על זכויות הלקוח.

התשובה לכך מאוד תלויה בעצימות הסכסוך שבין הצדדים, ומטרתם המשותפת לקידום ההליך.
ככל והצדדים מגיעים לכדי הסכמות, הליך הגירושין נגמר בגיבוש הסכם.
ככל והצדדים חלוקים בעניינים מסוימים, יתנהלו הליכים בפני בית המשפט, לרבות ישיבות הוכחות במסגרתם כל צד יפעל להוכיח טענותיו.

ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין, בהתאם למפתח הקבוע בחוק הירושה.
צוואה היא מסמך שבו המצווה קובע מי יורש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.
יש לערוך צוואה אצל מייצג מוסמך בעל ניסיון בעריכת צוואת על פי ההלכה והחוק.

סרבנות גט משמעה כי ביה"ד הרבני הגיע להחלטה על חיוב גט, או כפית גט,אלא שאחד הצדדים מסרב
ביה"ד נוהג משנה זהירות בפסיקת סרבנות גט, בשל החשד לגט מעושה ( גט כפוי) הפסולת עפ"י ההלכה.
ככל ויסאב מי מהצדדים להתגרש רשאי ביה"ד לפסוק אפילו מאסר. הטלת סנקציות ננקטת גם בחיוב גט טרם כפיה כלחץ מתון, ע"מ לגרום לסרטן לציית לפס"ד המחייבו להתגרש.

נוכחות המונח ניכור הורי עולה כמעט בכל סכסוך בעניני משפחה בעצימות גבוהה, כאשר קשר בין הורה לילד עומד לפני קושי, וילד מסרב לקשר בכלל או בתדירות נמוכה .
סירוב לקשר או קשיים בניהול קשר הורה ילד הם "ילדים לכודים" במערכת אלימה ולאו דווקא אלימות פיסית, כאשר ההורה הטוען לניכור הורי עולה לא פעם באופן מניפולטיבי, במטרה להשיג מהלכים טקטיים בסכסוך המשפחתי, מתוך ידיעה והבנה כי מערכות המשפט מדגישות את חשיבות שמירת הקשר בין הילד לשני הוריו. והנחת יסוד זו מובילה את מערכות המשפט לפעול במרבית המקרים בהם מועלית טענת ניכור בנחרצות(לפעמים רבה מדי) ובמהירות להבטחת הקשר, ולא פעם מבלי לרדת לעומקם של דברים ומבלי לברר מה באמת עומד ביסוד הסירוב של הילד להתראות עם אחד ההורים.
ומתוך תפיסה זו נוקטת מערכת המשפט סעדים, כפית טיפול לחידוש קשר עם ההורה המנוכר,הטלת קנסות,ביטול מזונות, להורה המנג'ר(כביכול) עד כדי שינוי המשמורת והעברת הילד בעל כורחו להורה הטוען לניכור, ועד כדי הוצאתו מן הבית והעברתו למרכז חירום.ההתמקדות ביעד של חידוש קשר מהיר על-ידי פתרונות כוחניים מייצרים קושי בהבנת התמונה בכללותה. לכן נושא רגיש זה צריך את האדם הבא מתחום הטיפול בנוסף ליידע בייצוג.

בהתאם לחוק הסדר התדיינות במשפחה, תשמ"ד – 2014 כל צד המגיש תביעתה גירושין בעניינה משפחה, הווה אומר פותח תיק בבית הדין ומתריע 60 יום עד שיוכל להגיש את תביעתו, במהלך 60 יום אלו יצטרכו הצדדים להגיע ליחדת הסיוע שליד בית המשפט ולהיפגש עם עו"ס שתנסה לסייע ולהכווין את הצדדים להסכם. הפגישות מוגבלות ל-4 מפגשים כאשר מהפגישה השניה ניתן להגיע מלווה במייצג.

זהו הליך חדש יחסית בארץ, ומקובל בארה"ב. מטרתו להביא את המתגרשים להסכם הוגן ללא הליכים משפטיים, ובשונה מהליך גישור סטנדרטי בהליך זה כל צד מיוצג ע"י מייצג מטעמו אשר עבר הכשרה מתאימה, בהליך זה מתקיים גם ייעוץ פיננסי פסיכולוגי אם צריך.

הליך זה בהחלט יכול להתאים לבני זוג אשר ישי ביניהם פערי כוחות ניכרים.

שאלות נפוצות

משמורת מלאה משמעה כי לאחד ההורים תהיה משמורת בלעדית על הילד ולהורה האחר ייקבעו זמני שהות. הסדר הורות משותפת משמעו כי הילד יימצא פרקי זמן שווים או כמעט שווים אצל כל אחד מההורים.

חישובו מזונות ילדים יתבצע התאם לנסיבות המקרה ועפ"י פרמטרים הבאים – גיל הילדים, צורכיהם, הכנסות ההורים והסדרי השהות שנקבעו. הלכת בע"מ 919/15 קבעה כי כל הוצאות החובה והשופטות האחרות, אשר עד כה הוטלו על האב, יחלוקו בין ההורים בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתחשב בהכנסותיהם.

הלכת בע"מ רלוונטית לילדים מעל גיל 6, אשר נמצאות בהורות משותפת, למרות כי היום יש הרחבה של ההלכה זו גם כאשר הילדים מתחת לגיל 6, במקרים מתאימים.

הסכם ממכון הוא עריכת הסכם בענייני רכוש, הנערך בין בני הזוג לקראת נישואיהם או לאחר נשואיהם. ההסכם מסגר את הסוגיות הרכושיות הרלוונטיות, וניתן לשנותו בהתאם להסכמות הצדדים. חשיבות עריכת הסכם ממון בין בני זוג מגנה על זכויות הצדדים חלוקת ומונעת סיכון עתידי ביחס לרכוש שנצבר לפני ו/או במהלך חיי הנישואין. 

לא! הסכם ממון חייב להיות מאושר, וזאת בהתאם לדרישת החוק. לאי אישורו של הסכם ממון יש השלכות רבות, ומוטב שלא לקחת את הסיכון.

הסכם ממון שנחתם ניתן לאשר ולקבל תוקף פסק דין בבית הדין הרבני.

טוענת רבנית אישה המייצגת נשים אשר קל להן להיפתח ולהיכנס בדברים אינטימיים, ובייצוג הגבר טוענת רבנית מביאה רוח נשית רכה מבינה ומכילה ולאו דווקא בפן המשפטי, כאשר גם לגבר וגם לאישה יש תמיכה נפשית ובכוונה בהליך כואב וקשה של פירוק המשפחה, לצד יכולת ייצוג אסרטיבית ובהגנה על זכויות הלקוח.

התשובה לכך מאוד תלויה בעצימות הסכסוך שבין הצדדים, ומטרתם המשותפת לקידום ההליך.
ככל והצדדים מגיעים לכדי הסכמות, הליך הגירושין נגמר בגיבוש הסכם.
ככל והצדדים חלוקים בעניינים מסוימים, יתנהלו הליכים בפני בית המשפט, לרבות ישיבות הוכחות במסגרתם כל צד יפעל להוכיח טענותיו.

ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין, בהתאם למפתח הקבוע בחוק הירושה.
צוואה היא מסמך שבו המצווה קובע מי יורש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.
יש לערוך צוואה אצל מייצג מוסמך בעל ניסיון בעריכת צוואת על פי ההלכה והחוק.

סרבנות גט משמעה כי ביה"ד הרבני הגיע להחלטה על חיוב גט, או כפית גט,אלא שאחד הצדדים מסרב
ביה"ד נוהג משנה זהירות בפסיקת סרבנות גט, בשל החשד לגט מעושה ( גט כפוי) הפסולת עפ"י ההלכה.
ככל ויסאב מי מהצדדים להתגרש רשאי ביה"ד לפסוק אפילו מאסר. הטלת סנקציות ננקטת גם בחיוב גט טרם כפיה כלחץ מתון, ע"מ לגרום לסרטן לציית לפס"ד המחייבו להתגרש.

נוכחות המונח ניכור הורי עולה כמעט בכל סכסוך בעניני משפחה בעצימות גבוהה, כאשר קשר בין הורה לילד עומד לפני קושי, וילד מסרב לקשר בכלל או בתדירות נמוכה .
סירוב לקשר או קשיים בניהול קשר הורה ילד הם "ילדים לכודים" במערכת אלימה ולאו דווקא אלימות פיסית, כאשר ההורה הטוען לניכור הורי עולה לא פעם באופן מניפולטיבי, במטרה להשיג מהלכים טקטיים בסכסוך המשפחתי, מתוך ידיעה והבנה כי מערכות המשפט מדגישות את חשיבות שמירת הקשר בין הילד לשני הוריו. והנחת יסוד זו מובילה את מערכות המשפט לפעול במרבית המקרים בהם מועלית טענת ניכור בנחרצות(לפעמים רבה מדי) ובמהירות להבטחת הקשר, ולא פעם מבלי לרדת לעומקם של דברים ומבלי לברר מה באמת עומד ביסוד הסירוב של הילד להתראות עם אחד ההורים.
ומתוך תפיסה זו נוקטת מערכת המשפט סעדים, כפית טיפול לחידוש קשר עם ההורה המנוכר,הטלת קנסות,ביטול מזונות, להורה המנג'ר(כביכול) עד כדי שינוי המשמורת והעברת הילד בעל כורחו להורה הטוען לניכור, ועד כדי הוצאתו מן הבית והעברתו למרכז חירום.ההתמקדות ביעד של חידוש קשר מהיר על-ידי פתרונות כוחניים מייצרים קושי בהבנת התמונה בכללותה. לכן נושא רגיש זה צריך את האדם הבא מתחום הטיפול בנוסף ליידע בייצוג.

בהתאם לחוק הסדר התדיינות במשפחה, תשמ"ד – 2014 כל צד המגיש תביעתה גירושין בעניינה משפחה, הווה אומר פותח תיק בבית הדין ומתריע 60 יום עד שיוכל להגיש את תביעתו, במהלך 60 יום אלו יצטרכו הצדדים להגיע ליחדת הסיוע שליד בית המשפט ולהיפגש עם עו"ס שתנסה לסייע ולהכווין את הצדדים להסכם. הפגישות מוגבלות ל-4 מפגשים כאשר מהפגישה השניה ניתן להגיע מלווה במייצג.

זהו הליך חדש יחסית בארץ, ומקובל בארה"ב. מטרתו להביא את המתגרשים להסכם הוגן ללא הליכים משפטיים, ובשונה מהליך גישור סטנדרטי בהליך זה כל צד מיוצג ע"י מייצג מטעמו אשר עבר הכשרה מתאימה, בהליך זה מתקיים גם ייעוץ פיננסי פסיכולוגי אם צריך.

הליך זה בהחלט יכול להתאים לבני זוג אשר ישי ביניהם פערי כוחות ניכרים.

שאלות נפוצות

לא אחת יש יתרון בולט שהינו, כי הטוען הרבני שולט בדקויות ההלכה היהודית, ומדבר את שפתם של הדיינים. העדות לשליטתו וההיכרות הטוען הרבני את הפסיקה בהלכה היהודית, היכן שעו"ד ללא הכשרה דומה עלול להיכשל. 

משמורת מלאה משמעה כי לאחד ההורים תהיה משמורת בלעדית על הילד ולהורה האחר ייקבעו זמני שהות. הסדר הורות משותפת משמעו כי הילד יימצא פרקי זמן שווים או כמעט שווים אצל כל אחד מההורים.

חישובו מזונות ילדים יתבצע התאם לנסיבות המקרה ועפ"י פרמטרים הבאים – גיל הילדים, צורכיהם, הכנסות ההורים והסדרי השהות שנקבעו. הלכת בע"מ 919/15 קבעה כי כל הוצאות החובה והשופטות האחרות, אשר עד כה הוטלו על האב, יחלוקו בין ההורים בהתאם לזמני השהות שלהם עם הילדים ובהתחשב בהכנסותיהם.

הלכת בע"מ רלוונטית לילדים מעל גיל 6, אשר נמצאות בהורות משותפת, למרות כי היום יש הרחבה של ההלכה זו גם כאשר הילדים מתחת לגיל 6, במקרים מתאימים.

הסכם ממכון הוא עריכת הסכם בענייני רכוש, הנערך בין בני הזוג לקראת נישואיהם או לאחר נשואיהם. ההסכם מסגר את הסוגיות הרכושיות הרלוונטיות, וניתן לשנותו בהתאם להסכמות הצדדים. חשיבות עריכת הסכם ממון בין בני זוג מגנה על זכויות הצדדים חלוקת ומונעת סיכון עתידי ביחס לרכוש שנצבר לפני ו/או במהלך חיי הנישואין. 

לא! הסכם ממון חייב להיות מאושר, וזאת בהתאם לדרישת החוק. לאי אישורו של הסכם ממון יש השלכות רבות, ומוטב שלא לקחת את הסיכון.

הסכם ממון שנחתם הן לפני הנישואין והן אחרי הנישואים ניתן לאשר ולקבל תוקף פסק דין בבית הדין הרבני.

ירושה היא העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין, בהתאם למפתח הקבוע בחוק הירושה.

צוואה היא מסמך שבו המצווה קובע מי יורש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.

יש לערוך צוואה אצל מייצג מוסמך בעל ניסיון בעריכת צוואת על פי ההלכה והחוק.

זהו הליך חדש יחסית בארץ, ומקובל בארה"ב. מטרתו להביא את המתגרשים להסכם הוגן ללא הליכים משפטיים, ובשונה מהליך גישור סטנדרטי בהליך זה כל צד מיוצג ע"י מייצג מטעמו אשר עבר הכשרה מתאימה, בהליך זה מתקיים גם ייעוץ פיננסי פסיכולוגי אם צריך.

הליך זה בהחלט יכול להתאים לבני זוג אשר ישי ביניהם פערי כוחות ניכרים.

בהתאם לחוק הסדר התדיינות במשפחה, תשמ"ד – 2014 כל צד המגיש תביעתה גירושין בעניינה משפחה, הווה אומר פותח תיק בבית הדין ומתריע 60 יום עד שיוכל להגיש את תביעתו, במהלך 60 יום אלו יצטרכו הצדדים להגיע ליחדת הסיוע שליד בית המשפט ולהיפגש עם עו"ס שתנסה לסייע ולהכווין את הצדדים להסכם. הפגישות מוגבלות ל-4 מפגשים כאשר מהפגישה השניה ניתן להגיע מלווה במייצג.

התשובה לכך מאוד תלויה בעצימות הסכסוך שבין הצדדים, ומטרתם המשותפת לקידום ההליך. ככל והצדדים מגיעים לכדי הסכמות, הליך הגירושין נגמר בגיבוש הסכם. ככל והצדדים חלוקים בעניינים מסוימים, יתנהלו הליכים בפני בית המשפט, לרבות ישיבות הוכחות במסגרתם כל צד יפעל להוכיח טענותיו.

סרבנות גט משמעה כי ביה"ד הרבני הגיע להחלטה על חיוב גט, או כפית גט,אלא שאחד הצדדים מסרב
ביה"ד נוהג משנה זהירות בפסיקת סרבנות גט, בשל החשד לגט מעושה ( גט כפוי) הפסולת עפ"י ההלכה.
ככל ויסאב מי מהצדדים להתגרש רשאי ביה"ד לפסוק אפילו מאסר. הטלת סנקציות ננקטת גם בחיוב גט טרם כפיה כלחץ מתון, ע"מ לגרום לסרטן לציית לפס"ד המחייבו להתגרש.

טוענת רבנית אישה המייצגת נשים אשר קל להן להיפתח ולהיכנס בדברים אינטימיים, ובייצוג הגבר טוענת רבנית מביאה רוח נשית רכה מבינה ומכילה ולאו דווקא בפן המשפטי, כאשר גם לגבר וגם לאישה יש תמיכה נפשית ובכוונה בהליך כואב וקשה של פירוק המשפחה, לצד יכולת ייצוג אסרטיבית ובהגנה על זכויות הלקוח.

נוכחות המונח ניכור הורי עולה כמעט בכל סכסוך בעניני משפחה בעצימות גבוהה, כאשר קשר בין הורה לילד עומד לפני קושי, וילד מסרב לקשר בכלל או בתדירות נמוכה .
סירוב לקשר או קשיים בניהול קשר הורה ילד הם "ילדים לכודים" במערכת אלימה ולאו דווקא אלימות פיסית, כאשר ההורה הטוען לניכור הורי עולה לא פעם באופן מניפולטיבי, במטרה להשיג מהלכים טקטיים בסכסוך המשפחתי, מתוך ידיעה והבנה כי מערכות המשפט מדגישות את חשיבות שמירת הקשר בין הילד לשני הוריו. והנחת יסוד זו מובילה את מערכות המשפט לפעול במרבית המקרים בהם מועלית טענת ניכור בנחרצות(לפעמים רבה מדי) ובמהירות להבטחת הקשר, ולא פעם מבלי לרדת לעומקם של דברים ומבלי לברר מה באמת עומד ביסוד הסירוב של הילד להתראות עם אחד ההורים.
ומתוך תפיסה זו נוקטת מערכת המשפט סעדים, כפית טיפול לחידוש קשר עם ההורה המנוכר,הטלת קנסות,ביטול מזונות, להורה המנג'ר(כביכול) עד כדי שינוי המשמורת והעברת הילד בעל כורחו להורה הטוען לניכור, ועד כדי הוצאתו מן הבית והעברתו למרכז חירום.ההתמקדות ביעד של חידוש קשר מהיר על-ידי פתרונות כוחניים מייצרים קושי בהבנת התמונה בכללותה. לכן נושא רגיש זה צריך את האדם הבא מתחום הטיפול בנוסף ליידע בייצוג.

× איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן